Tunnetaitoja ja tukea arkeen - eläinavusteinen tunnetaitovalmennus

Eläinavusteisessa tunnetaitovalmennuksessa eläinten kanssa oleminen yhdistyy ohjaukselliseen työskentelyyn, tavoitteena on tarjota asiakkaalle hänen hyvinvointiaan tukevia kokemuksia ja työkaluja arkielämään. 

Eläinavusteisessa tunnetaitovalmennuksessa yleisinä tavoitteina on vahvistaa ohjattavan itsetuntemusta, itsehallintaa, sosiaalista tilannetajua, vuorovaikutustaitoja ja vastuullista päätöksentekoa sekä mahdollistaa esteettisten vaikuttavien kokemusten synnyttämä ilon kokemus. Yhdessä ohjattavan kanssa etsitään vastausta kysymykseen ”kuka minä olen ja mitä tapahtuu, kun olen vuorovaikutuksesssa toisten kanssa?”. Muita tavoitteita voivat olla esimerkiksi ryhmässä toimiminen tai omien vahvuuksien kirkastaminen, tavoitteet määritellään yhdessä osallistujan kanssa.

Palvelu tarjoaa hyvinvoinnin eväitä monelle kohderyhmälle, osallistuja voi olla esimerkiksi tunnetaitojen vahvistusta kaipaava lapsi tai nuori tai yksinäisyydestä kärsivä koululainen/opiskelija. Yhtä lailla hyviä tuloksia on saatu työskentelystä päihde- ja mielenterveyskuntoutujien kanssa. Eläinavusteinen tunnetaitovalmennus voi olla ennaltaehkäisevää työskentelyä tai tukitoimi asiakkaan muiden tukitoimien rinnalla. Psykososiaalisella tuella voidaan auttaa myös siirtymävaiheessa olevaa asiakasta; esimerkiksi sote-palveluiden päättyessä kuntoutuja-asiakkaan kynnys palata normaaliin arkeen voi olla korkea, tunnetaitovalmennuksella voidaan vahvistaa asiakkaan kokemusta itsestä ja omasta toimintakyvystä. 

Yhteistyö uuden asiakkaan kanssa alkaa Tutustumistuokion kautta. Tunnin kestävän vierailun aikana uudet kävijät pääsevät tutustumaan Vanhan Niskalan toimintaympäristöön ja pihapiirin asukkaisiin. Samalla tutustujat kuulevat lisää tarjoamastamme palvelusta. Vierailu mahdollistaa ensitutustumisen puolin ja toisin, ja käynnin myötä päätämme yhdessä vastaako palvelumme asiakkaan odotuksia ja tarpeita.

Työskentelylle määritellään prosessin alussa tavoitteet, joiden toteutumista seurataan yhteistyön edetessä. Tunnetaitovalmennuksesta tehdään sopimus, johon kirjataan mm. yhteistyön kesto, tapaamisten kesto ja aikataulu, tavoitteet, peruutusehdot ja laskutus. Asiakkaan kanssa tavataan säännöllisesti, yleensä kerran viikossa. Tapaamisen kesto tarkentuu asiakkaan iän ja työskentelyn tavoitteiden myötä, yksi kerta kestää 60-90 minuuttia. Sopimuskauden päättyessä pidetään yhteinen päätöstapaaminen, jossa arvioidaan tavoitteiden toteutuminen. Samalla mietitään tunnetaitovalmennuksen mahdollinen jatko, yhteistyötä voidaan jatkaa uudella sopimuskaudella.

Eläinavusteista tunnetaitovalmennusta voidaan toteuttaa yksilöohjauksena tai pienryhmässä. Käytännön toteutus sovitaan asiakkaan kanssa. Tarjoamme palvelua sekä yksityisasiakkaille että yhteistyössä yhteistyötahojen kanssa.

Vanhan Niskalan eläinavusteisesta tunnetaitovalmennuksesta vastaa Kati Kärnä. Asiakashetkissä perustana on Katin kokonaisosaaminen, työmuodot tarkentuvat asiakkaan tarpeiden mukaan. Vahva pohja työskentelylle on kokemuksellinen tunnetaitovalmennus, jonka kouluttajaksi Kati on valmistunut vuonna 2014 (EASEL® - Experiential Social Emotional Learning and Therapy, lisätietoja työmuodosta löydät www.easeltraining.fi). Koulutukseen sisältyy ohjausosaamisen ohella eläinavusteinen työskentely, lisäksi Katilla on vahva kokemus sekä monipuolinen osaaminen ja koulutus hevosten kanssa toimimisesta.

Annan mielelläni lisätietoja ja kutsun palvelusta kiinnostuneet perheet Vanhaan Niskalaan kuulemaan lisää siitä kuinka eläinavusteinen työskentely voi tukea teidän perheenne elämää? Tulen mielelläni esittelemään toimintaa myös yhteistyöstä kiinnostuneille tahoille ja kutsun edustajanne vierailulle. Omakohtainen kokemus eläintyöparien kohtaamisesta, toiminnan tavoitteita tukevan toimintaympäristön tarjoamat puitteet ja faktatieto työmuodon vaikuttavuudesta antavat perusteet uudentyyppisen toiminnan kokeilemiselle, yhdessä voimme tarjota asiakkaalle kokemuksia, jotka kantavat pitkälle tulevaisuuteen!

KatiKarna-15.jpgTavoitat minut puhelimitse (puh 040-733 5940) tai sähköpostilla (info(at)wanhanniskalanissikat.fi). Jätäthän viestin, jos en pääse vastaamaan heti puheluusi. Ohjaushetkien aikana aikani on varattu asiakkaille, vastaan yhteydenottopyyntöihin mahdollisimman pian.

Aihealueesta löydät lisätietoa Kelan tutkimuksesta.