Eläinavusteinen toiminta - tunnetaitoja ja tukea arkeen

Eläinavusteisessa toiminnassa eläinten kanssa oleminen yhdistyy ohjaukselliseen työskentelyyn, tavoitteena on tarjota asiakkaalle hänen hyvinvointia tukevia kokemuksia ja työkaluja arkielämään.

Työskentelylle määritellään prosessin alussa tavoitteet, joiden toteutumista seurataan yhteistyön edetessä. Asiakashetkissä perustana on Katin kokonaisosaaminen, työmuodot tarkentuvat asiakkaan tarpeiden mukaan. Vahva pohja työskentelylle on kokemuksellinen tunnetaitovalmennus, jonka kouluttajaksi Kati on valmistunut vuonna 2014 (EASEL® - Experiential Social Emotional Learning, lisätietoja työmuodosta löydät www.easeltraining.fi). Koulutukseen sisältyy ohjausosaamisen ohella eläinavuisteinen työskentely, lisäksi Katilla on monipuolinen osaaminen ja koulutus hevosten kanssa toimimisesta.

Eläinavusteisessa toiminnassa yleisinä tavoitteina on vahvistaa ohjattavan itsetuntemusta, itsehallintaa, sosiaalista tilannetajua, vuorovaikutustaitoja ja vastuullista päätöksentekoa sekä mahdollistaa esteettisten vaikuttavien kokemusten synnyttämä ilon kokemus. Yhdessä ohjattavan kanssa etsitään vastausta kysymykseen ”kuka minä olen ja mitä tapahtuu, kun olen vuorovaikutuksesssa toisten kanssa?”. Muita tavoitteita voivat olla esimerkiksi arjen perustaitojen harjoittelu, ryhmässä toimiminen tai omien vahvuuksien kirkastaminen, tavoitteet määritellään yhdessä osallistujan kanssa.

Eläinavusteinen toiminta voidaan toteuttaa yksilöohjauksena tai pienryhmässä. Käytännön toteutus sovitaan asiakkaan kanssa. Tarjoamme palvelua sekä yksityisasiakkaille että yhteistyössä yhteistyötahojen kanssa.

Palvelu tarjoaa hyvinvoinnin eväitä monelle kohderyhmälle, osallistuja voi olla esimerkiksi tunnetaitojen vahvistusta kaipaava lapsi tai nuori tai yksinäisyydestä kärsivä koululainen. Yhtä lailla hyviä tuloksia on saatu työskentelystä päihde- ja mielenterveyskuntoutujien kanssa. Eläinavusteinen toiminta voi olla ennaltaehkäisevää työskentelyä tai auttaa siirtymävaiheessa olevaa asiakasta. Esimerkiksi sote-palveluiden päättyessä kuntoutuja asiakkaan kynnys palata normaaliin arkeen voi olla korkea, eläinavusteisella toiminnalla voidaan vahvistaa asiakkaan kokemusta itsestä ja omasta toimintakyvystä. 

Annan mielelläni lisätietoja ja kutsun palvelusta kiinnostuneet perheet Vanhaan Niskalaan kuulemaan lisää siitä kuinka Eläinavusteinen toiminta voi tukea teidän perheenne elämää? Tulen mielelläni esittelemään toimintaa myös yhteistyöstä kiinnostuneille tahoille ja kutsun edustajanne vierailulle. Omakohtainen kokemus eläintyöparien kohtaamisesta, ainutlaatuisen toimintaympäristön tarjoamat puitteet ja faktatieto työmuodon vaikuttavuudesta antavat perusteet uudentyyppisen toiminnan kokeilemiselle, yhdessä voimme tarjota ohjattavalle kokemuksia, jotka kantavat pitkälle tulevaisuuteen!

Aihealueesta löydät lisätietoa Kelan tutkimuksesta.

yhdessa