EASEL® - Kokemuksellinen tunnetaitovalmennus

Kati on valmistunut syksyllä 2014 kokemuksellisen tunnetaitovalmennuksen kouluttajaksi. EASEL® (Experiential Social Emotional Learning) - työmuoto näkyy vahvasti tallin toiminnassa antaen perustaa sekä asiakaskohtaamisille että eläinten kanssa työskentelylle.

EASEL® työskentelyssä etsitään vastausta kysymykseen ”kuka minä olen ja mitä tapahtuu, kun olen vuorovaikutuksesssa toisten kanssa?”. Työmuodon yleisten tavoitteiden mukaan kokemuksellisen tunnetaitovalmennuksen tavoitteena on vahvistaa ohjattavan itsetuntemusta, itsehallintaa, sosiaalista tilannetajua, vuorovaikutustaitoja ja vastuullista päätöksentekoa sekä mahdollistaa esteettisten vaikuttavien kokemusten synnyttämä ilon kokemus.

Iloa ja Issikoita
Vahkuuksia ja Voimavaroja
Hevosvoimin Huomiseen

- mitkä ovat Sinun Askeleesi arkesi evästykseen? 

Tunnetaitovalmennus toteutetaan asiakkaan tavoitteiden ja toiveiden mukaisesti, teemana voi olla joku edellä mainituista tai rakennamme oman kokonaisuuden juuri Sinun elämääsi ajatellen!

Tunnetaitovalmennus tarjoaa ohjattavalle uusia työkaluja omaan elämän hallintaan ja kehittämiseen. Valmennus antaa uutta näkökulmaa oman itsen tuntemiseen, kuka minä olen ja mitä toivon omalta elämältäni. Valmennus auttaa ihmistä löytämään omat vahvuudet, huomiota suunnataan siihen mikä elämässä on jo hyvin valmennuksen tarjotessa samalla työkaluja haasteista selviämiseen. Tavoitteena on jaksaa paremmin arkipäivän haasteita vapaana turhasta stressistä. Tärkeä on siis tuntea oma stressialue, ja löytää keinot stressaavista tilanteista palautumiseen.

Tunnetaitovalmennus toteutetaan prosessina, valmennuksen tavoitteet ja sisältö suunnitellaan yhdessä asiakkaan kanssa ensimmäisellä tapaamiskerralla. Ensimmäisellä kerralla sovitaan myös yhteiset säännöt, ja valmennuksesta tehdään kirjallinen sopimus. Luottamuksellisuus on yhteistyön perusta.

Wanhan Niskalan Issikat yrityksen rinnalla toimii Askel Työnohjauspalvelut, joka tarjoaa tunnetaitovalmennusta ja työnohjausta - yrityksen kotisivuilta löydät lisätietoja, itse vastaan mielelläni kysymyksiisi, ja voimme miettiä mikä palvelu vastaa juuri Sinun tarpeisiisi!

Aihealueeseen voit tutustua myös koulutuksen järjestäjän kotisivuilla www.easeltraining.fi

yhdessa